Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Bodzanów tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Bodzanowie. Następnie przedstawiciele samorządu Gminy Bodzanów, na czele z Wójtem Gminy Jerzym Staniszewskim i Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Różańskim, a także reprezentacje: Ochotniczych Straży Pożarnych, placówek oświatowych, stowarzyszeń z terenu gminy Bodzanów oraz mieszkańcy,przeszli pochodem przed Pomnik Niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu, przemówieniu i oddaniu hołdu poległym złożono wiązanki i zapalono znicze.