Informacja o nowych Władzach Gminy Bodzanów – VIII Kadencji na lata 2018 – 2023

Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski.

Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów  Paweł Różański.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bodzanów Janusz Janowski.

Radni Rady Gminy Bodzanów:

Leszek  Atłaski, Bogusław Błaszczak, Zbigniew Bojarski, Radosław Caban, Zofia Dalkiewicz, Anna Jakubowska, Janusz Janowski, Tomasz Kurek, Krzysztof  Lewandowski, Waldemar Niedzielski , Damian Olewnik, Alicja Pakieła, Paweł Różański, Sylwia Szmulewicz, Małgorzata Żaglewska.

KOMISJE STAŁE RADY GMINY BODZANÓW

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Małgorzata Żaglewska –  Przewodnicząca

2. Alicja Pakieła

3. Anna Jakubowska

KOMISJA PLANOWANIA BUDŻETU I FINANSÓW

1. Alicja Pakieła – Przewodnicząca

2. Paweł Różański

3. Waldemar Niedzielski

4. Radosław Caban

KOMISJA ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Krzysztof Lewandowski – Przewodniczący

2. Zofia Dalkiewicz

3. Janusz Janowski

4. Leszek Atłaski

5. Damian Olewnik

6. Zbigniew Bojarski

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

1. Sylwia Szmulewicz – Przewodnicząca

2. Anna Jakubowska

3. Bogusław Błaszczak

4. Tomasz Kurek

DORAŹNA KOMISJA STATUTOWA

1. Paweł Różański

2. Janusz Janowski

3. Małgorzata Żaglewska