Przekazanie sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych

« 1 z 15 »

20 listopada 2018 roku odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych, jaki zakupiono przy udziale dofinansowania Starostwa Powiatowego w Płocku oraz środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dzięki otrzymanym dotacjom zakupiono między innymi umundurowanie koszarowe i galowe, wyposażenie osobiste strażaków, przedmioty armatury pożarniczej oraz służące do ratowania zdrowia i życia na miejscu pożarów, wypadków i innych zdarzeń.

Sprzęt i umundurowanie zostały przekazane jednostkom OSP z Kanigowa, Bodzanowa, Niesłuchowa, Gromic i Wiciejewa.