Informacja w sprawie przerwy w dostawie wody

Z uwagi na problemy techniczne związane z usunięciem kolizji sieci wodociągowej z budowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Chodkowo informujemy, że wykonanie ww. prac wraz z planowaną przerwą w dostawie wody zostaje przełożone z 26.09.2018 na 28.09.2018 r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.