ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY BODZANÓW JERZEGO STANISZEWSKIEGO

« 1 z 10 »

XLVII sesja Rady Gminy Bodzanów była jedną z najważniejszych w bieżących roku. Podczas niej radni jednogłośnie udzielili Wójtowi – Jerzemu Staniszewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 r.
Jednogłośne udzielenie absolutorium, to nie tylko dowód zaufania radnych – przedstawicieli społeczności lokalnej, ale przede wszystkim potwierdzenie właściwego, sprawnego i zgodnego z literą prawa realizowania zamierzeń inwestycyjnych, społecznych i kulturalnych, jakie podejmuje Wójt.
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Różański pogratulował Wójtowi Gminy i życzył realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych, które zostały zaplanowane na najbliższe lata na terenie naszej Gminy, jednocześnie dziękując za owocną współpracę z Radą Gminy.
Rada Gminy głosowała nad udzieleniem absolutorium po zapoznaniu się pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Gminy oraz pozytywnym stanowisku Komisji Rewizyjnej.