Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Nowym Miszewie

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 17.07.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bodzanowie ul. Bankowa7, 09-470 Bodzanów:

1. I ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 200/25, zlokalizowanej na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonej w obrębie geodezyjnym Miszewo Murowane Nowe, opisanej w księdze wieczystej PL1P/00065813/0, składającej się z działki 200/25 o pow. 0,0242 ha.

najwyższe ceny osiągnięte w przetargu – 3.636,00 zł..
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 (wpłat wadium)
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Juliusz Andrzej i Teresa małż. Rzepeccy.