Rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji w ul. Głowackiego

Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji w ul. Głowackiego. Na czas robót została wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

PROSIMY O SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ ORAZ STOSOWANIE SIĘ DO WSKAZAŃ OSÓB KIERUJĄCYCH RUCHEM !!!!