Walne zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bodzanowie

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bodzanowie. Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego przywitał obecnych druhów i zaproszonego gościa, którym był przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. bryg. Rafał Szrajber. Następnie dokonał otwarcia zebrania, gdzie przedstawione zostały sprawozdania za rok ubiegły oraz plany na rok bieżący. Zarządowi Oddziału Gminnego zostało udzielone absolutorium za rok sprawozdawczy po czym zebranie zostało oficjalnie zamknięte.