Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Samorządowej Polityki Senioralnej na Mazowszu

« 2 z 12 »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się 8 listopada br. w Sali Konferencyjnej im. Polskiej Organizacji Zbrojnej Urzędu Gminy w Bodzanowie. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski wraz z pracownikami oraz seniorzy z Gminy Bodzanów. Gośćmi specjalnymi, którzy uświetnili a zarazem poprowadzili spotkanie byli specjaliści z zakresu  wdrażania polityki senioralnej na Mazowszu: p. Łukasz Wodowski z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz p. Dariusz Kraszewski z Fundacji Stefana Batorego w Warszawie.

Tematem spotkania była Samorządowa Polityka Senioralna na Mazowszu oraz kierunki działań  Samorządu Województwa Mazowieckiego  na 2018 i przyszłe lata dot. seniorów. Spotkaniu przewodził temat powstania i działalności w Gminie Bodzanów Rady Seniorów. Te ważne aspekty stanowiły  podstawę do nawiązania współpracy a wypracowane efekty  przez Gminę Bodzanów zintegrują seniorów zapobiegając ich wykluczenie z życia społecznego.