Uroczyste nadanie imienia Janiny Jóźwiak Szkole Podstawowej w Cieślach

1
« 1 z 37 »

22 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Cieślach odbyła się wyjątkowa uroczystość – nadanie imienia Janiny Jóźwiak oraz nadanie sztandaru.

Oficjalne obchody rozpoczęły się od przywitania wielu wspaniałych gości honorowych, w szczególności najbliższej rodziny profesor Janiny Jóźwiak, a także współpracowników ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tj.: prof. dr hab. Irenę Kotowską, prof. dr hab. Tomasza Panek, dr hab. Wiktorię Wróblewską prof. SGH, dr Marię Wieczorek, dr Irenę Kasperowicz-Ruka, dr Barbarę Minkiewicz, dr Anitę Abramowską-Kmon, prof. dr hab. E. Adamowicz, prof. dr hab. E. Domańską, prof. dr hab. E. Chmielecką, prof. dr hab. M. Podgórską, mgr Grażynę Brodowicz, mgr Annę Sosnowską oraz mgr Annę Kozińską.

Uczniowie szkoły przedstawili program artystyczny, który swoim przesłaniem dostarczył wielu niezapomnianych wzruszeń wszystkim zgromadzonym uczestnikom. W kolejnym punkcie uroczystości Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów Paweł Różański odczytał uchwałę w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Cieślach. Ważnym momentem uroczystości było przekazanie przez przedstawicieli rodziców na ręce Wójta Gminy Bodzanów sztandaru z misternie wyhaftowanym imieniem szkoły. Następnie Włodarz Gminy wręczył sztandar Dyrektor Szkoły Stanisławie Tworek, która przekazała go na ręce uczniów. Po czym przedstawiciele uczniów złożyli uroczyste ślubowanie. Całość spotkania zakończyły wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.