POWOŁANIE NOWEGO MIEJSKIEGO KOMENDANTA POLICJI W PŁOCKU ORAZ MEDAL DLA WÓJTA GMINY BODZANÓW

2
« 2 z 11 »

W dniu 19.07.2017 w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku odbyło się uroczyste powołanie na stanowisko nowego Miejskiego Komendanta Policji oraz jego zastępcy. Komendantem został nadkom. Sławomir Żelechowski zaś jego zastępcą kom. Marek Kozanecki . Oficjalnego przekazania obowiązków dokonał Komendant Wojewódzki w Radomiu insp. Tomasz Michułka. Na dzisiejsze uroczystości został zaproszony Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski, który został odznaczony Brązowym Medalem ZA ZASŁUGI DLA POLICJI. Medal Wójtowi wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu zgodnie z decyzją wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusz Błaszczaka.