Związek Gmin Regionu Płockiego – nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 Z DNIA 21.06.216

ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO, 1 etat

Więcej informacji dostępnych na stronie http://zgrp.bip.org.pl/ w zakładce Nabór pracowników bądź pod numerem tel. 024 366 04 29

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem –  „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO– ogłoszenie nr  3/2017 z dnia 21.06.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 05.07.2017 roku.

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Zarządzenie nr 5 – regulamin konkursu

Zarządzenie Nr 6 – komisja

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia