Otwarcie drogi gminnej nr 290207W w m. Miszewko

2
« 2 z 7 »

W dniu 22.06.2017 odbyło się oficjalne otwarcie drogi gminnej nr 290207W w m. Miszewko jest to ponad 1,5 km odcinek drogi. Na budowę drogi Urząd Gminy uzyskał dofinansowanie z PROW 2014-2020. Wartość kosztorysowa zadania to ponad 1mln zł jednak w wyniku przetargu udało się uzyskać bardzo atrakcyjną ofertę której wartość to 492 980,56 zł, wysokość dofinansowania to 63,63%. W uroczystość otwarcia udział wziął Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski, Prezes firmy Prima wykonawcy drogi, Inspektor nadzoru inwestorskiego Franciszek Rytwiński, Dyrektor ZDP w Płocku Marcin Błaszczyk, Radni Powiatu Płockiego Paweł Bogiel i Andrzej Kuliński, Radni Gminy Bodzanów na czele z Wiceprzewodniczącym Pawłem Jankowskim oraz sołtysi i mieszkańcy . Uroczystego poświęcenia drogi dokonał ksiądz Roman Jankowski. Starosta podczas swojej wypowiedzi pogratulował pięknej inwestycji oraz zapewnił że jeszcze w tym roku ruszą prace na ponad kilometrowym odcinku który stanowi droga powiatowa w celu wykonania dalszej części ciągu komunikacyjnego w Miszewku. Dzięki wykonaniu tych prac przez Starostwo uda się połączyć drogę powiatową Słupno – Wilczkowo, z drogą Bodzanów – Radzanowo.