XXXVI Sesja Rady Gminy Bodzanów

1
« 1 z 8 »

W dniu 14.06.2017 odbyło się 36 Sesja Rady Gminy Bodzanów.

Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w rocznym cyklu funkcjonowania gminy a mianowicie sesja absolutoryjna. W sesji wzięło udział 13 z 15 radnych naszej gminy. Jednym z punktów sesji było głosowanie nad udzieleniem wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Radni przed głosowaniem zapoznali się z pozytywną opinią oraz uchwałą Izby Obrachunkowej trzymającej pieczę nad finansami gminnymi oraz z opinią Komisji Rewizyjnej. W trakcje głosowania Rada Gminy Bodzanów jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi gminy. To potwierdzenie przez radę, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium stanowi pewien rodzaj kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla wójta, dostrzega on, czy jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców, czy też nie.