100 lat Pana Józefa Szczycińskiego

1
« 1 z 7 »

          10 marca 2017 roku w Domu Dziennego Pobytu „Senior –Wigor ” w Stanowie  odbyła się niezwykła uroczystości – Pan Józef Szczyciński z Gromic obchodził 100 rocznicę urodzin.

Wójt Gminy – Jerzy Staniszewski w słowach skierowanych do Jubilata  powiedział –   „Sto lat, to czas, który dla większości z nas zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to czas w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości.

Sto lat życia to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń naznaczone blaskiem i cieniem codziennego życia.  To przeogromna skarbnica prawdy, źródło nadziei, z której korzystały – czerpiąc wiedzę i dojrzałość – najdroższe Panu osoby.

          Z wielką radością świętujemy wraz z Panem Jubileusz 100-lecia urodzin. Przeżył Pan w swoim życiu wiele chwil radosnych, jak i też drastycznych, uczestnicząc w doniosłych i trudnych  losach naszej Ojczyzny. Patrząc na Pana Jubileusz myślę z uznaniem i podziwem o tych przeżytych przez Pana 100 latach. Niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny Jubileusz.

          Z okazji 100 rocznicy urodzin składam Panu w imieniu własnym i władz samorządowych Gminy Bodzanów serdeczne gratulacje i gorące życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości i szacunku najbliższych na  kolejne lata życia. Niech każdy dzień wnosi  w Pana życie coraz więcej ciepła i miłości, niech napawa Pana radością  i poczuciem dumy z życiowych doświadczeń”.

W uroczystości udział wzięli również  Pani Marlena Mazurska Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, przedstawiciele Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Płocku, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromicach i członkowie rodziny jubilata.

Wszyscy zgodnie życzyli dostojnemu jubilatowi dobrego zdrowia, radości i wielu  kolejnych, pogodnych lat życia.