Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bodzanów

         Informujemy, że w związku ze spadkiem poziomu wody na rzece Wiśle w dniu 3 marca 2017 roku decyzją Starosty Płockiego odwołane zostało pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Bodzanów oraz pozostałych gmin powiatu płockiego, w których było ono wprowadzone.