Jubileusz Szkoły Podstawowej w Cieślach

20 czerwca Szkoła Podstawowa w Cieślach świętowała 65-lecie swojego istnienia. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Waldemar Kuliński – Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Henryka Pszczolińska – wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (Delegatura w Płocku), Jerzy Staniszewski – Wójt Gminy Bodzanów oraz Paweł Różański – Przewodniczący Rady Gminy, wraz z Radnymi Gminy Bodzanów.
W imieniu Marszałka Województwa – Adama Struzika, Waldemar Kuliński przekazał na ręce Dyrektor Szkoły, Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”, przyznawany za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego. Dla zaproszonych gości uczniowie przygotowali program o historii szkoły.
Szkoła Podstawowa w Cieślach powstała w 1950 roku. Jest jedną z najstarszych szkół w Gminie Bodzanów. Pierwszą jej siedzibą, od 1892 r., był drewniany budynek w Gąsewie. Przed i w czasie drugiej wojny światowej budynek szkoły zamieszkiwali właściciele ziemscy – Państwo Wawrzynowiczowie. Od 1947-1949 w budynku znajdował się dom dziecka. Następnie założono szkołę, która istnieje do chwili obecnej .

Zespół Cieślanie
« 1 z 5 »