Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 15.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bodzanowie ul. Bankowa7, 09-470 Bodzanów:

1. II ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 19, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, usługową, zagrodową położonej w obrębie geodezyjnym Wiciejewo, opisanej w księdze wieczystej PL1P/00022261/2, składającej się z działki 19 o pow. 0,31ha.

najwyższe ceny osiągnięte w przetargu – brak.
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (wpłat wadium)
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – brak
Brak zainteresowanych nabywców.