X edycja konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił X edycję konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celem konkursu jest popularyzowanie idei wolontariatu, promowanie wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. W tym roku laureaci po raz pierwszy będą wybierani w 5 kategoriach: wolontariat indywidualny, wolontariat grupowy, wolontariat w szkole lub przedszkolu, wolontariat seniorów oraz wolontariat w czasie pandemii (specjalna kategoria, która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii COVID-19). Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 1 do 30 września br. Więcej szczegółów na stronie – http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat