Zaproszenie do udziału w projekcie ” CHROŃ SIEBIE I INNYCH „

Zapraszamy  po odbiór pakietów ochronnych,  zadzwoń  24/260-79-08 !

Osoby, którym przysługuje  pakiet ochronny:

  • osoby niepełnosprawne 18+ samotnie zamieszkujące ze znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawność,
  • rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne z GOPS w Bodzanowie,
  • osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowana opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
  • osoby uzależnione od alkoholu,
  • seniorzy 60+ samotnie zamieszkujące korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie,