Informacja o uruchomieniu syren

 

Na podstawie decyzji WBZK-I.642.17.2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2020 roku, w związku ze zbliżająca się 76 rocznicą Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00  na terenie Gminy Bodzanów zostaną uruchomione syreny na okres 1 minuty i emitować będą dźwięk ciągły.