WNIOSEK TYMCZASOWEJ RADY STANU NARODU POLSKIEGO SPOŁECZNEGO KOMITETU KONSTYTUCYJNEGO do Ministra Spraw Zagranicznych o udostępnienie informacji o źródłach finansowania 361 mln zł dla NGOsów oraz listy Członków Rady Programowej (MSZ) opiniującej działania polskiego rządu

Wniosek