Zarządzenie Wójta Gminy Bodzanów w sprawie wyboru wniosków złożonych w konkursie na realizację zadania własnego Gminy Bodzanów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi Sportu w Gminie Bodzanów w 2020 roku

Zarządzenie