Informacja o obowiązku segregacji odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy Państwa, że począwszy od dnia 01.01.2020 r. istnieje ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych nałożony na właścicieli nieruchomości nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010 ze zm.) z dnia 19 lipca 2019 r.

W związku z powyższym wszystkie osoby mające złożoną deklarację na odpady niesegregowane (zmieszane) proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Bodzanowie celem zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na odpady segregowane.