Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 782, z późn. zm.) ogłasza I – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. geod. 256/1 o Czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Nowym Miszewie

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 17.07.2015 r. w siedzibie Czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 15.05.2015 r. w siedzibie Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518, z późn. zm.) ogłasza I- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 200/25 Czytaj więcej