Przekazanie sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych

20 listopada 2018 roku odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych, jaki zakupiono przy udziale dofinansowania Starostwa Powiatowego w Płocku oraz środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dzięki otrzymanym dotacjom zakupiono między innymi umundurowanie koszarowe i galowe, wyposażenie osobiste strażaków, przedmioty armatury pożarniczej oraz służące do ratowania Czytaj więcej

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Bodzanów

Główne obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Bodzanów 11 listopada 2018 r., rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym w Bodzanowie. O godzinie 12.00 wspólnie odśpiewano hymn państwowy w ramach akcji Niepodległa do hymnu! Po zakończonym nabożeństwie uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych oraz Publicznego Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie zaprezentowali patriotyczny program słowno-muzyczny. Czytaj więcej