IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła Czytaj więcej

Związek Gmin Regionu Płockiego – nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 Z DNIA 21.06.216 ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO, 1 etat Więcej informacji dostępnych na stronie http://zgrp.bip.org.pl/ w zakładce Nabór pracowników bądź pod numerem tel. 024 366 04 29 Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem –  „Nabór Czytaj więcej

Otwarcie drogi gminnej nr 290207W w m. Miszewko

W dniu 22.06.2017 odbyło się oficjalne otwarcie drogi gminnej nr 290207W w m. Miszewko jest to ponad 1,5 km odcinek drogi. Na budowę drogi Urząd Gminy uzyskał dofinansowanie z PROW 2014-2020. Wartość kosztorysowa zadania to ponad 1mln zł jednak w wyniku przetargu udało się uzyskać bardzo atrakcyjną ofertę której wartość to 492 980,56 zł, wysokość Czytaj więcej

XII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Ruszyła XII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych. Już po raz kolejny swój talent mogą zaprezentować fotografowie amatorzy, znający miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Temat tegorocznej edycji konkursu – „Mazowsze. Temat rzeka” – nawiązuje Czytaj więcej